Vilka är vi

Hej, är du som butikschef eller butiksmedarbetare trött på att vara utan personal under särskilda tillfällen när det behövs som mest, anlita oss. Med vår hjälp kommer du aldrig stå utan personal när det behövs som mest. Du slipper enskilda kontrakt, arbetsgivaravgift, försäkring och viktigast av allt, det är billigt. Med oss får du inte bara en bra arbetskraft utan bidrar även till en mindre arbetslöshet bland ungdomar i Stockholm

Efter att fakturan är betald och klar kommer du även få en möjlighet att utvärdera medarbetaren i utvecklingssyfte och därefter är allt klart. Medarbetarden kommer att erhålla 100kr/tim innan skatt om han/hon är under 18 år och 120kr/tim om han/hon är över 18 år. Detta betyder att det kommer kosta dig som butik  240kr/tim att anställa en person över 18 år + eventuella OB-tillägg beroende på tid. En arbetare hos oss som är under 18 år kommer därför vid exempelvis 100% OB ersättning erhålla 200kr/tim i egen ficka (Före skatt) och vi som företag kommer erhålla 200kr/tim. 

När du anlitar en av våra anställda kommer grundfaktureringen att vara 200kr/tim. Detta kan självklart komma att variera beroende ålder samt erfarenhet. Eftersom det är en branch som innehåller mycket olika typer av OB-tillägg så kommer detta självklart att följa den enskilda butikens policy gällande OB vilket betyder att du som butik inte kommer behöva fundera extra på OB ersättning till våra anställda. Efter utfört arbete kommer företaget i fråga få en faktura efter arbetade timmar och kommer därför slippa avtal med den anställde, sociala avgifter mm.